Podnikové vzdělávání firmy Yveta Röhrichová

Podnikové vzdělávání firmy Yveta Röhrichová

Projekt: Podnikové vzdělávání firmy Yveta Röhrichová

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013148

Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:
Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.